17 ago. 2011

#. 119 Paseo Por Mi Inventario.


Hair: AOHARU_HAIR_Nina -50%
Eyes: -Sorry.Asia- LANA eyes blue NEW!!
Skin: -Sorry.Asia- LANA T1 NEW!!
Outfit: AOHARU_DotChiffonShirt&Skirt_White -50%
Shoes: ANEXX_AnkleLaceupBoots_White -50%